Category Archives: We are Hiring

Java Developer (Middle) – Onsite Hàn Quốc

1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu khách...

Sale IT

1. Mô tả công việc: Làm việc với Ban giám đốc để xác định mục...

SAP ABAP Developer

  1. Mô tả công việc: Lập trình SAP ABAP trên nền tảng SAP ECC,...

Intern BA

Expired 1. Mô tả công việc: Phân tích nghiệp vụ cho các hệ thống ERP...

Intern Front End

Expired 1. Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án về phát triển...

Intern SAP ABAP

Expired 1. Mô tả công việc: Vị trí thực tập sinh ngôn ngữ lập trình...

Java Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu...

SAP ABAP Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển các chức năng, bảo trì và cải...

Business Analyst IT (Senior)

Expired 1. Mô tả công việc: Hiểu quy trình làm việc của khách hàng Chịu...