CAREER AT SPHINX

We brought on board
individuals who consistently
bring passion to their work.

We are Hiring

Sale IT

1. Mô tả công việc: Làm việc với Ban giám đốc để xác định mục tiêu kinh doanh. Tìm kiếm & liên hệ để tham gia các hiệp hội, tổ

SAP ABAP Developer

  1. Mô tả công việc: Lập trình SAP ABAP trên nền tảng SAP ECC, S/4HANA Thiết kế, phát triển mới, kiểm thử, sửa lỗi chương trình ABAP Nghiên cứu

Intern BA

Expired 1. Mô tả công việc: Phân tích nghiệp vụ cho các hệ thống ERP – hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp Sử dụng các nền tảng ERP.

Intern Front End

Expired 1. Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án về phát triển phần mềm của công ty theo hình thức training on-job dưới sự hướng dẫn trực

Intern SAP ABAP

Expired 1. Mô tả công việc: Vị trí thực tập sinh ngôn ngữ lập trình ABAP – SAP – là nền tảng ERP – ( phần mềm hoạch định nguồn

Java Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu khách hàng Đề xuất các phương án kỹ thuật hợp lý, hiệu quả, đảm bảo

SAP ABAP Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển các chức năng, bảo trì và cải tiến các module trong SAP-ERP bằng ABAP. Thực hiện phân tích yêu cầu, thiết kế

Business Analyst IT (Senior)

Expired 1. Mô tả công việc: Hiểu quy trình làm việc của khách hàng Chịu trách nhiệm quản lý các mối quan hệ đa luồng với khách hàng Cung cấp